всички растения

Echinodorus aspersus

Echinodorus aspersus
Echinodorus aspersus

Расте в Америка. Листа с дължина до 15 см, ширина до 6 см, с яйцевидна форма, сърцевидна основа, остър връх, зелени с дребни кафяви точки. Отстрани на главната жилка по 2 странични. Засажда се на преден или среден план. Осветление 0,5 Вт/л, не по-малко от 12 ч. Вода: 24-28°С, dH 8-16°, рН 7-8. Размножава се чрез разклонения на пълзящи издънки.

Семейство:
Твърдост:
Средно твърда - твърда
Континент:
Южна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
6,5 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: