всички растения

Cryptocoryne usteriana, (Engler, 1905)

Българско наименование: Криптокорина устерияна
Cryptocoryne usteriana, (Engler, 1905)
Cryptocoryne usteriana, (Engler, 1905)

Семейство: Araceae

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); usteriana: на  A. Usteri (1869-1948).

Разпространение: Филипините (остров Guimaras).

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина: умерена

Температура: 22-28 °C

Твърдост на водата: средно твърда - твърда

pH: 6.0-8.0

Височина: 20-7+0см

Широчина
: 15-20+см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на растеж: средна

Изисквания: ниски до средни

Трудност: ниска

Тип растение: розетно

 

Описание

Cryptocoryne usteriana е открита за пръв път на остров Guimaras в река Bigo. Малка популация е растяла в плитка вода в чакълесто-песъчлива почва. Измереното pH е било 6.

Cryptocoryne usteriana в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne usteriana  е водно растение, с височина до 70 см. Дръжките са с дължина до 30 см. Листата са копиевидни до тясноелиптични, с дължина до 40 см, ширина 2-6 см, вълнисти, умерено зелени на цвят.

Cryptocoryne usteriana 
се отглежда лесно в аквариум. Разсте много добре в твърда вода, при умерена светлина, както и в обогатен субстрат. След катък период на адаптация започва да се размножава с множество издънки. Оптимална температура 22-26 °C.


Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne usteriana е подходяща за заден план, в големи и високи аквариуми.

Cryptocoryne usteriana в аквариум
 

Семейство:
Твърдост:
Средно твърда - много твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Лесно
Разположение:
Заден план
Светлина:
Средно - >0,3 <0,5 Вт/л
Тор, CO2:
Препоръчва се торене
Миним. обем:
150л
Температура:
22° - 28°
pH:
6,0 - 8,0
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Връзки за споделяне: