всички растения

Cryptocoryne thwaitesii, (Schott, 1857)

Българско наименование: Криптокорина тваитесии
Cryptocoryne thwaitesii, (Schott, 1857)
Cryptocoryne thwaitesii, (Schott, 1857)

Семейство: Araceae

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); thwaitesii: на  G.H.K. Thwaites (1812— 1882).

Разпространение: югозападна ШриЛанка

Изисквания за CO2:
не е задължително

Светлина:
слаба

Температура: 22-28 °C

Твърдост на водата:
мека

pH: 6.0-7.0

Височина
: 10-20см

Широчина: 10-15+см

Разположение в аквариума:
среден план

Скорост на растеж: бавна

Изисквания:
средни

Трудност: висока

Тип растение:
розетно
 

Описание

Cryptocoryne thwaitesii обитава бавно подвижни води. Расте също по бреговете реките, на сянка, във влажен субстрат.

Параметри на водата в едно от естествените и местообитания: температура 24 °C, pH 6.92, GH/KH < l°dH.


Cryptocoryne thwaitesiiв едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne thwaitesii  е блатно растение, с височина надводно 5-10 см, подводно до 20 см. Надводните листа са яйцевидни, с размер 3.5-12 x 1.5-4.5 см, маслено зелени до кафеникави отгоре, отдолу бледи. Подводните са на дръжки с дължина 15 см, копиевидни, с размер 5-8 x 2-3 см, бронзови отгоре, червенокафяви отдолу.

Отглеждането на Cryptocoryne thwaitesii в аквариум е трудно. Необходима е мека вода, обогатен субстрат, както и не много силно осветено място в аквариума. Надводното отглеждане е безпроблемно, необходима е много висока влажност и сенчесто място. За субстрат се използва пясък, чакъл, глина и почва.

Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne thwaitesii е подходяща основно за палудариуми и терариуми.
 

 

Семейство:
Твърдост:
4 до 8 dH - Мека
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Трудно
Разположение:
Среден план
Светлина:
Слабо - средно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 28°
pH:
6,0 - 7,0
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Pиби от същия биотоп:

Връзки за споделяне: