всички растения

Cryptocoryne nurii, (Furtado, 1935)

Cryptocoryne nurii, (Furtado, 1935)
Cryptocoryne nurii, (Furtado, 1935)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne serrulata

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); nurii: на колекционера Nur.

Разпространение: Малайски полуостров

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: средна - силна

Температура: 24-28 °C

Твърдост на водата:
мека (GH 2-8 dH)

pH: 5.0-7.0

Височина: 15-40см

Широчина
: 10-25см

Разположение в аквариума: среден план

Скорост на растеж: бавен

Изисквания: високи

Трудност: висока

Тип растение:
ризомно
 

Описание

Cryptocoryne nurii обитава сенчести и слънчеви места в бързоподвижни потоци и реки с чакълесто-пясъчен субстрат.

Cryptocoryne nurii в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne nurii е водно растение. Дръжките са с дължина 3-10 см. Листата са копиевидни до тясно яйцевидни, с дължина 5-18 см, ширина 1.5-3 см, тъмно зелени до червено кафяви.

Отглеждането на този рядък вид Cryptocoryne в аквариум е много трудно. Този вид изисква много мека, кисела вода. Надводното отглеждане също не е лесно, изисква се субстрат с кисела реакция (компост от букови листа).
 

Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne nurii може да се използва за среден план в аквариума.

Cryptocoryne nurii в аквариум

Семейство:
Твърдост:
4 до 8 dH - Мека
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Трудно
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене
Миним. обем:
50л
Температура:
24° - 28°
pH:
5,0 - 7,0
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Връзки за споделяне: