всички растения

Cryptocoryne longicauda, (Engler,1879)

Cryptocoryne longicauda, (Engler,1879)
Cryptocoryne longicauda, (Engler,1879)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne caudata, Cryptocoryne .johorensis

Етимология
: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); longicauda: дългоопашата

Разпространение: Малайски полуостров, Суматра и Борнео (Sarawak)

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: слаба

Температура: 24-32 °C

Твърдост на водата: мека - средна обща твърдост(GH 1-15 dH)

pH: 5.5-7.0

Височина: 10-40см

Широчина: 10-20см

Разположение в аквариума:
среден план

Скорост на растеж: бавна

Изисквания: трудни

Трудност: трудно

Тип растение: розетно
 

Описание

Cryptocoryne longicauda е откривана в кални потци, с ширина 4-6м, на открити слънчеви места.  В Саравак обаче расте в сенчестите места в реките, в пясъчен и глинест субстрат или в малки горски потоци с дълбочина около 1 м, в мека глинеста почва.

Cryptocoryne longicauda в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne longicauda е блатно растение, надводно с височина до 20 см, подводно до 40 см. Листата и са яйцевидни, с дължина 3-15 см, ширина 3-10 см, гладки или нагънати, маслено зелени, понякога умерено розово-червени.

Cryptocoryne longicauda не е особено подходяща за аквариумно отглеждане.  Изисква много кисела вода, слаба светлина и относително висока температура – над 25 °C.
Надводното отглеждане е успешно в почва с кисела реакция.


Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne longicauda e подходяща най-вече за палудариуми.
 

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Трудно
Разположение:
Среден план
Светлина:
Слабо - <0,3 Вт/л
Тор, CO2:
Препоръчва се торене
Миним. обем:
50л
Температура:
24° - 32°
pH:
5,5 - 7,0
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Връзки за споделяне: