всички растения

Cryptocoryne crispatula, (Engler, 1920)

Cryptocoryne crispatula, (Engler, 1920)
Cryptocoryne crispatula, (Engler, 1920)

Семейство: Araceae

Разпространение: източна Индия, Тайланд, Лаос, южен Виетнам и южен Китай

Синоними:

1.) var. crispatula: Cryptocoryne retrospiralis (Roxburgh) Kunth var. crispatula (Engler) de Wit, Cryptocoryne bertilihansenii Rataj;
2.) var. flaccidifolia: няма;
3.) var. balansae (Gagnep.) N. Jacobsen: Cryptocoryne balansae Gagnep., Cryptocoryne longispatha Merrill, Cryptocoryne kwangsiensis H. Li;
4.) var. sinensis (Merr.) N. Jacobsen: Cryptocoryne si­nensis Merr., Cryptocoryne yunnanensis H. Li; 5.) var. .tonkinensis (Gagnep.) N. Jacobsen: Cryptocoryne tonkinensis Gagnep., Cryptocoryne retrospiralis (Roxb.) Kunth var. tonkinensis (Gagnep.) de Wit.


ЕтимологияCryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle);  crispatula: леко накъдрена

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина: слаба – умерена

Температура: 20-28 °C

Твърдост на водата: средно твърда – твърда

pH: 5.0-7.0

Височина: 20-70см

Широчина: 15-20+см

Разположение в аквариума:
среден, заден план

Скорост на растеж:
бавен

Изисквания:  средни

Трудност: средна

Тип растение: розетно

 

Описание

Cryptocoryne crispatula e блатно растение, с височина надводно 10-25 см, подводно c 20-70 см. Листата са на дръжки с дължина до 25 см, тесни, линейни до копиевидни, с дължина 10-15 см, ширина 0.2-4 см, вълнисти, твърди, светло до тъмно зелени, кафеникави или червенокафяви.

Cryptocoryne crispatula в едно от естествените си местообитания

Различните вариации на Cryptocoryne crispatula зависят от техният хабитат и са различно подходящи за акавариум.  Най-добрата вариация за аквариум е var. balan­sae, която се предлага за продажба от много години. Предпочита средно твърда до твърда вода, с алкално pH и може да вирее при слаба до умерена светлина. Вариациите crispatula var. flaccidifolia  и var. tonkinensis се отглеждат много рядко.

 

Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne crispatula е подходяща за среден, заден план, в зависимост от големината на аквариума.

Аквариум с Cryptocoryne crispatula

 

Семейство:
Твърдост:
Средно твърда - твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Средно
Разположение:
Среден, заден план
Светлина:
Слабо - средно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
20° - 28°
pH:
5,0 - 7,0
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Pиби от същия биотоп:

Връзки за споделяне: