всички растения

Azolla pinnata (Robert Brown, 1810)

Българско наименование: Азола пината
Azolla pinnata (Robert Brown, 1810)
Azolla pinnata (Robert Brown, 1810)

Синоними: A. africana, A. imbricata

Разпространение: Африка, Мадагаскар, Азия, Австралия, Нова Гвинея

Изисквания за CO2: няма

Светлина: 0,8-1,0 Вт/л

Температура: 24-28°С

Твърдост на водата: не повече от 10° dН

рН: 4,5-7,0

Размер: 1,5-2,5 см

Разположение в аквариума: на повърхността на водата

Скорост на рaстеж: бърз

Изисквания: ниски

Трудност: средна

Тип растение: плаващо

Описание: Топлoлюбив вид, който се препоръчва за тропически аквариум. Латинското име подсказва наличието на перести листа. Листата са с триъгълна форма. Подобно на всички представители на вида, встъпва в симбиоза със синьо-зелените водорасли Anabaena azollae, които осигуряват азот на растението от въздуха. Вследствие на което, то може да се развива в по-бедна на азот вода, за разлика от други плаващи растения. При силна светлина се развива бързо, като покрива цялата повърхност на аквариума.


Имаме създадена тема във форума. Ще се радваме да ни посетите.
Семейство:
Твърдост:
2 до 10 dH
Континент:
Космополит
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
Средно
Разположение:
Плуващо
Светлина:
Силно - >0,8 Вт/л <1Вт/л
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
50л
Температура:
24° - 28°
pH:
5,0 - 7,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: