всички растения

Azolla caroliniana, (Wildenow, 1810)

Българско наименование: Азола каролинияна
Azolla caroliniana, (Wildenow, 1810)
Azolla caroliniana, (Wildenow, 1810)

Семейство: Azollaceae

Синоними: Azolla cristata Kaulfuss, Salvinia azolla Raddi, Azolla densa Desvaux, Azolla portoricensis Sprengel.

Етимология: Azolla: от azo (Greek) = суша и ollyo = да убие, отнася за умирането и през сухите периоди; caro­liniana: произлиза от Каролина (Северна Америка).

Разпространение:  Северна, Централна и Южна Америка, натурализирана в Европа, откривана е и в Азия.

Изисквания за CO2: няма

Светлина: умерена

Температура: 5-30 °C

Твърдост на водата: мека - средна (GH = 1-15 dH)

pH: 6.0-8.0

Размер: 0.7-2.5 см

Разположение в аквариума: на повърхността на водата

Скорост на рaстеж: средна

Изисквания: ниски

Трудност: средна

Тип растение: плаващо


Описание

Azolla caroliniana  е водно растение, плаващо на водната повърхност или вкоренено в блато, с размер 0.7-2.5 см.  Хоризонтално стебло, силно разклонено, редуващи се листа.

Azolla caroliniana е доста по-рядка в природата отколкото по-голямата Azolla filiculoides, което се дължи главно на умереното формиране на спори и плодове, които са съществени за разпространението през пролетта. Обича чиста вода богата на микроелементи.

Не обича падащи върху нея капки, лошо понася продължителност на осветяване по-малко от 12 ч.

Някои от естествените и местообитания:

1) Rio Nanay - слабо движение на водата, температура 25 °C, GH и KH < 1 °dH, pH 5.8

2) Rio Yanayacu – залив със много слабо течение, расте на брега заедно Ceratopteris pteridoides, Eichhornia crassipes, Limnobium laevigatum, Phyllanthus fluitans, Pistia stratiotes, Ricciocarpus natans, Salvinia auriculata, Utricularia foliosa.

Azolla caroliniana в естественото си местообитание

Растението Azolla caroliniana е опасно за естествените водоеми в България и трябва много да се внимава да не попадне в нашите реки и езера!


Приложение в Акваскейпа

Azolla caroliniana се използва най-често за затъмняване на участъци от аквариума.

 

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Растеж:
Средно
Трудност:
Средно
Разположение:
Плуващо
Светлина:
Силно - >0,8 Вт/л <1Вт/л
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
30л
Температура:
15° - 30°
pH:
6,0 - 8,0
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Връзки за споделяне: