всички растения

Aponogeton tenuispicatus, (H. W.E. van Bruggen, 1968)

Българско наименование: Апоногетон тенуиспикатус
Aponogeton tenuispicatus, (H. W.E. van Bruggen, 1968)
Aponogeton tenuispicatus, (H. W.E. van Bruggen, 1968)

Семейство: Aponogetonaceae (прочети повече)

Етимология:
Aponogeton: анаграма на името на рода  Potamogeton ; tenuispicatus: тънки или фини шипове

Разпространение: Мадагаскар (виж картата)

Изисквания за CO2: желателно е добавяне на СО2

Светлина: средна – силна

Температура:
24-28 °C

Твърдост на водата: средно твърда

pH: 6.0-7.5

Височина: 10-20 см

Ширина: 15-20 см

Разположение в аквариума: преден, среден план

Скорост на растеж: умерена

Изисквания: средни

Трудност: средна

Тип растение:
ризомно


Описание

Aponogeton tenuispicatus е открит в естественото си местообитание на мочурлив бряг на малък сенчест поток с бавноподвижна вода. Температурата на водата е била 30 °C, GH 0.40 °dH.

Aponogeton tenuispicatus
е блатно растение, с ризома с размери до 5 x 5 см. Листата са подводни или надводни, с дръжка с дължина 4-8 см, леко вълнисти, с дължина 10-17 см и ширина 3- 5 см, тъмно маслено зелени. Горната им страна е груба.

Преди няколко години се смяташе, че отглеждането на този вид е доста трудно, но то може да бъде успешно ако спазвате няколко условия.

Aponogeton tenuispicatus се нуждае от средно твърда, леко кисела вода (добавяне на C02).  Температурата трябва да бъде в обхвата 24-28 °C, а светлината средна до силна.
Може да се отгежда успешно и надводно. Цъфти само в ниски аквариуми (ниво на водата максимум 20 cm). За разлика от повечето видове Aponogeton, този има ризома. Няма фаза на покой в аквариум.


Приложение в Аквариума


Aponogeton tenuispicatus е един от малкото видове Aponogeton, който е подходящ дори за преден план в големи аквариуми.
В по-малки е най-добре да бъде в група на среден план.
 

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Африка
Биотоп:
Растеж:
Средно
Трудност:
Средно
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
24° - 28°
pH:
6,0 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: