всички растения

Aponogeton boivinianus, (Jumelle, 1922)

Българско наименование: Апоногетон боивиниянус
Aponogeton boivinianus, (Jumelle, 1922)
Aponogeton boivinianus, (Jumelle, 1922)

Семейство: Aponogetonaceae (прочети повече)

Етимология:
Aponogeton: анаграма на името на рода  Potamogeton ; boivinianus: на името на колекционера Boivin.

Регион: Африка

Разпространение: Северен Мадагаскар (виж картата)

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: средна – силна

Температура: 22-26 °C

Твърдост на водата:
мека – средно твърда (1-8dH)

pH: 6.0-8.0

Височина: 30+ см

Ширина на листата: 1.5 - 5 см

Разположение в аквариума: среден - заден план, солитер

Скорост на растеж: умерена

Изисквания: средни

Трудност: средна

Тип растение: грудка


Описание

Aponogeton boivinianus
обитава течащи води, които понякога пресъхват напълно. Параметрите на водата могат да варират силно.

Aponogeton boivinianus  е водно растение с грудка до 3 см в диаметър. Листата му са лентоподобни, силно вълнисти, с дължина 30 - 60см и ширина 1.5—5 см, тъмно зелени, младите листа са светло зелени или кафяви.


Цвят на Aponogeton boivinianus

От гледна точка на акваристиката, Aponogeton boivinianus е едно от най-красивите растения от семейство Aponogetonaceae.  Може да се отглежда безпроблемно в мека до средно твърда вода, леко алкална или леко кисела. Субстратът трябва да е богат, позволяващ свободна циркулация.

Както и в естественото му местообитание, силното течение стимулира ръста на растението. Оптималната температура е 22-26 °C.
Добре развито възрастно растение може да достигне сериозна височина, затова му е необходим голям аквариум.  
Ако искате да живее дълго, необходимо е веднага след началото на периода си на покой, когато губи всичките си листа, или да намалите силата на светлината и, ако е възможно да намалите температурата с 2-3 °C, или да съхранявате грудката извън аквариума, леко влажна, на стайна температура.  Най-добре е да сменяте двата подхода.


Приложение в Аквариума


Както повечето Апоногетони, Aponogeton boivinianus е подходящ за заден план в аквариума или пък като солитер.


Аквариум с Aponogeton boivinianus

Семейство:
Твърдост:
Много мека - средно твърда
Континент:
Африка
Биотоп:
Растеж:
Средно
Трудност:
Средно
Разположение:
Заден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
6,0 - 8,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: