всички растения

Aponogeton bernierianus, (Descaisne, Hooker, 1883)

Българско наименование: Апоногетон берниерияна
Aponogeton bernierianus, (Descaisne, Hooker, 1883)
Aponogeton bernierianus, (Descaisne, Hooker, 1883)

Име: Aponogeton bernierianus
(Descaisne) Hooker fil. (1883)

Семейство:
Aponogetonaceae (прочети повече)

Синоними: Ouvirandra bernieriana, Aponogeton quadrangulare

Етимология: Aponogeton: анаграма на името на рода  Potamogeton ; bernierianus: на името на колекционера  Bernier.

Регион: Африка

Разпространение: Източен Мадагаскар (виж картата)

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: средна – силна

Температура: 16-22 °C

Твърдост на водата: мека (1-5dH)

pH: 5.5-7.0

Височина: 50+ см

Ширина на листата: 1.5 – 6.5 см

Разположение в аквариума: заден план, солитер

Скорост на рaстеж:
бавна

Изисквания: трудни

Трудност: трудно

Тип растение: грудка или ризома


Описание

Aponogeton bernierianus расте в реките и потоците с повече или по-малко бърза вода, до надморска височина 1200 м в сенчести и слънчеви участъци.  В едно от местообитанията му в Andasibe (Madagascar), е открит да расте през сухия сезон в 60 см дълбичина, в чиста вода. Три месеца по-късно на това място нивото е повече от 1.7 м през дъждовния период (периода на покой).


Aponogeton bernierianus в естественото си местообитание

Измерените параметри на водата: температура 20.6 °C, pH-5.8, обща и карбонатна твърдост под 1 °dH.

Aponogeton bernierianus
  е водно растение, с до 3см грудка или тънка и разклонена ризома. Листата са остри, вълнисти, с дължина до 50 см и ширина 1.5—6.5см, тъмно зелени.

Aponogeton bernierianus е внасян много рядко. Отглеждането му в аквариум е трудно и успешно в много малко случаи.  За да имате успех, трябва да му осигурите мека вода и силно водно течение.
 

Приложение в Аквариума

Aponogeton bernierianus се използва в аквариум на заден план или като солитер.
 

Семейство:
Твърдост:
0 до 4 dH - Много мека
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Трудно
Разположение:
Заден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
16° - 22°
pH:
5,5 - 7,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: