Lobelia cardinalis

Българско наименование:

Лобелия

Снимка на Lobelia cardinalis

Расте в блатистите места на Северна Америка. Височина 5-30 см. Стъбло удължено, правостоящо. Разположението на листата е едно след друго. Те са с дължина до 8 см, ширина до 3 см, с овална или яйцевидна форма, клиновидна основа, тъп или остър връх, зелени. Цветовете са тъмно-червени. Засажда се в група на среден и заден план в хранителен грунд. Осветление 0.5 Вт/л. Вода: 22-26°С, dH 5-20°, рН 6,5-7,5. Израства с 5 см за месец. Размножава се чрез издънки.

Характеристики


Семейство: Lobeliaceae
Континент: Северна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка