Lysimachia nummularia

Българско наименование:

Кръглолистно ленивче

Снимка на Lysimachia nummularia

Расте в Европа, източната част на Северна Америка и в Азия, включително Япония. Височина до 40см. Вкореняващо се в грунда растение с удължено пълзящо стъбло. Разположението на листата е едно срещу друго. Листата са с дължина до 2.5 см, ширина до 2 см, заоблени, с овална или яйцевидна форма, вълнисти, светло-зелени. Засажда се в група. Осветление 0.7 Вт/л. Вода: 16-22°С, dH 5-15°, рН 6-7,5. Израства с 5см за седмица. 

Характеристики


Семейство: Primulaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка