Ludwigia arcuata

Българско наименование:

Дъговидна лудвигия

Снимка на Ludwigia arcuata

Расте на юг-изток в Северна Америка. Височина до 30 см. Разположение на листата едно срещу друго. Те са с дължина до 3,5 см, ширина до 0,2 см, с линейна форма, отгоре маслено-зелени, отдолу бледо-червени. Засажда се в група на среден план. При отглеждане във вода с dH повече от 8° и при осветяване със силен червен спектър листата са по-ярко оцветени. Израства с 10 см за месец.

Характеристики


Семейство: Onagraceae
Континент: Северна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка