Limnophila sessiliflora

Българско наименование:

Снимка на Limnophila sessiliflora

Расте в юго-източна и източна Азия. Височина до 50 см. Листа с дължина до 3 см, светло-зелени. Засажда се в група на среден и заден план. Расте във вода dH до 20°, КН 3-15°. Израства с 15 см за месец.

Характеристики


Семейство: Plantaginaceae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка