Limnobium laevigatum

Българско наименование:

Cиноними: L.stoloniferum, Hydromystria stolonifer, Salvinia laevigata, Tria

Снимка на Limnobium laevigatum

Расте в Централна и Южна Америка, на Големите Антилски острови, в блатата и на повърхността на стоящи води. Плаващо растение с розетка листа с много малки дръжки и провиснали надолу корени. Листа 1,5-3 см, заоблена или яйцевидна форма, сърцевидна основа, зелени. Осветление 0.5 Вт/л, не по-малко от 12 ч. Вода: 20-28°С, КH 2-12°, рН 6,5-7,5. Да се пази от кондензирали капки (покривното стъкло да е под ъгъл). Размножава се чрез издънки.

Характеристики


Семейство: Hydrocharitaceae
Континент: Северна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка