Laqenandra ovata

Българско наименование:

Снимка на Laqenandra ovata

Расте в Индия и Шри Ланка, в блатата и водоемите със стояща вода. Коренището е пълзящо, с дебелина до 5 см, с розетка листа с дължина до 100 см, ширина до 12 см, линейна или ланцетна форма, клиновидна основа, остър връх, отгоре тъмно-зелени, блестящи, понякога с кафеникав оттенък, отдолу сочно зелени. Солитер. Засажда се в хранителен грунд. Осветление 0,5-0,7Вт/л. Вода: 24-28° С, dH до 15°, рН 6-8. Във вода dH 1-8° , рН 6-6,8 при рязко покачване на рН може да изгуби всичките си листа. Дава 5-10 листа за година. Размножава се чрез дъщерни растения, образуващи се на коренището, които се отделят след израстване на 3-4 листа и корени. Може да се размножава чрез делене на старо, дълго коренище, което се разрязва на части с дължина 5-7 см и се засаждат в хранителен грунд. Други акваристи препоръчват след изваждането на растението от аквариума да се отреже долната половина или 2/3 от коренището, парчето да се засади обратно, а коренището да се сложи в добре осветен съд с малко количество вода и да се покрие с капак. За едно лято се образуват 5-6 дъщерни растения.

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Трудно
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка