Hygrophila difformis

Българско наименование:

Синоним: Synnema triflorum.

Снимка на Hygrophila difformis

Расте в континенталната част на юго-източна Азия. Височина около 50 см. Листа с дължина до 10 см, ширина до 8 см, отгоре светло-зелени, отдолу белезникаво-зелени. Отглеждане във вода dH 8-15°. Израства до 10 см за седмица.

Характеристики


Семейство: Acanthaceae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка