Hygrophila spec. Rotlich.

Българско наименование:

Снимка на Hygrophila spec. Rotlich.

Расте в юго-източна Азия. Листа с дължина до 7 см, ширина до 0,8 см, линейна форма, леко вълнисти краища, клиновидна основа, тъп връх, отгоре маслено-зелени до слабо червеникави, отдолу белезникаво-зелени. Условия за отглеждане: dH 8-12°, рН 6,5-8.

Характеристики


Семейство: Acanthaceae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка