Hygrophila polysperma

Българско наименование:

Многосеменна хигрофила

Снимка на Hygrophila polysperma

Расте в континенталната част на юго-източна Азия.

Височина до 50 см. Листа с дължина до 5 см, ширина до 1,5 см, с ланцетна или линейна форма, основа клиновидна, тъп връх, отгоре светло-зелени, при силно осветление червеникави, отдолу белезникаво-зелени.

Вода: 22-28°С. Израства до 10 см за седмица. Селекционната форма мраморна хигрофила се различава с розовото или бяло оцветяване на жилките. За нея е нужно осветление 0,6-0,7 Вт/л, със силно излъчване в червения спектър.

Характеристики


Семейство: Acanthaceae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка