Hydrotriche hottoniiflora

Българско наименование:

Снимка на Hydrotriche hottoniiflora

Расте във водоемите на остров Мадагаскар. Стъбло удължено, правостоящо, слаборазклонено. Листата са иглисти, с дължина до 4 см, светло-зелени. Засажда се в група на среден и заден план. Осветление 0,4-0,53 Вт/л. Вода: 22-28°С, dH до 10°, рН 6-7,2. Бавно се размножава. Размножава се чрез издънки, за предпочитане главните.

Характеристики


Семейство: Plantaginaceae
Континент: Африка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка