Hydrocotyle verticillata

Българско наименование:

Снимка на Hydrocotyle verticillata

Расте на юго-изток в Северна Америка и Централна Америка., в блатата и водоемите. Стъблото е удължено, пълзящо. Разположението на листата е едно след друго. Те са заоблени, до 3 см, края е леко вълнист, светло- до сочно-зелени. При надводните растения име зеленикави цветчета. Засажда се на преден или среден план. Осветление 0,5 Вт/л. Вода: 20-26°С, КН 2-15°, рН 6-7,8. Дава 1 лист за седмица. Размножава се чрез издънки.

Характеристики


Семейство: Apiaceae
Континент: Северна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка