Echinodorus aspersus

Българско наименование:

Снимка на Echinodorus aspersus

Расте в Америка. Листа с дължина до 15 см, ширина до 6 см, с яйцевидна форма, сърцевидна основа, остър връх, зелени с дребни кафяви точки. Отстрани на главната жилка по 2 странични. Засажда се на преден или среден план. Осветление 0,5 Вт/л, не по-малко от 12 ч. Вода: 24-28°С, dH 8-16°, рН 7-8. Размножава се чрез разклонения на пълзящи издънки.

Характеристики


Семейство: Alismataceae
Континент: Южна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка