Cryptocoryne purpurea, (Ridley, 1902)

Българско наименование:

Криптокорина пурпурея

Снимка на Cryptocoryne purpurea, (Ridley, 1902)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne griffithii sensu Hooker, ne Schott, Cryptocoryne aquatica J J. Hoedeman, Cryptocoryne purpurea Ridley f. concolor de Wit, Cryptocoryne hejnyi Rata], Cryptocoryne purpurea Ridley f. nana de Wit.

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); purpurea: розовочервена

Разпространение: Малайски полуостров.

Изисквания за CO2:
не е задължително

Светлина: слаба – умерена

Температура: 22-26 °C

Твърдост на водата: мека

pH
: 5.0-6.5

Височина: 10-30см

Широчина: 10-20+см

Разположение в аквариума: среден план

Скорост на растеж:
бавен

Изисквания: средни

Трудност: средна

Тип растение:
розетно


Описание

Cryptocoryne purpurea  е блатно растение. Дръжките са с дължина 5-25 см. Листата са яйцевидни до елиптични, с дължина 5-12 см, ширина 2-4 см, подводните отгоре тъмно зелени, отдолу светло зелени, с розовoчервени жилки, подводните листа са по-дребни, отгоре тъмно зелени до розово червенокафяви, отдолу червеникави.

Cryptocoryne purpurea в едно от естествените си местообитания

За отглеждането на Cryptocoryne purpurea се препоръчва вода с температура 22-26 °C, умерена светлина, мека, кисела вода с pH  5-6. За надводно отглеждане е необходим обогатен субстрат от пясък или компост от букови листа смесен с торф и глина.

Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne purpurea е подходяща за среден план в аквариума. Отглеждането в палудариум също е успешно.
 

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Средно
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка