Cryptocoryne pontederiifolia, (Schott, 1863)

Българско наименование:

Криптокорина понтедериифолия

Снимка на Cryptocoryne pontederiifolia, (Schott, 1863)

Семейство: Araceae

Синоними
: Cryptocoryne sulphured de Wit

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); pontederiifolia: отнася се за подобието на листата и с рода  Pontederia.

Разпространение: Суматра (провинция Padang).

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина: слаба

Температура: 18-28 °C

Твърдост на водата: мека - средна обща твърдост(GH 1-15 dH)

pH: 6.0-7.5

Височина: 10-40см

Широчина: 8-15см

Разположение в аквариума: среден, заден план

Скорост на растеж: средна

Изисквания: ниски

Трудност: ниска

Тип растение: розетно
 

Описание

Cryptocoryne pontederiifolia  расте в сладководната приливна зона. Това е блатно растение с височина 10-40 см. Листата са копивидни до тяснояйцевидни, с дължина 9-14 см, ширина 3-8 см, леко накъдрени, светло до маслено зелени.

Cryptocoryne pontederiifolia в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne pontederiifolia  е може би най-често отглеждания в аквариум вид Cryptocorynes. Сенчесто място е напълно достатъчно. По слабо осветяваните екземпляри растат по-бързо от тези на открито.  Необходима е мека до средно твърда вода, леко кисела до неутрална, с температура между 18 и 28 °C, оптималната е 22-25 °C. След период от няколко седмици на аклиматизация, растението започва да се развива и размножава с множество издънки.  Често боледува от Криптокоринова болест.
 

Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne pontederiifolia принадлежи към средните по размер и може да се засади в група, на среден или заден план в зависимост от размера на аквариума .

Cryptocoryne pontederiifolia в аквариум

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка