Ceratophyllum submersum, (Linnе, 1763)

Българско наименование:

Потопен роголистник

Снимка на Ceratophyllum submersum, (Linnе, 1763)

Семейство: Ceratophyllaceae

Етимология
: Ceratophyllum: keras = рог, phyllon = листо; submersum: потопен

Разпространение: подвид submersum-. космополит; var. submersum: Европа, западна Азия, Турция, Йемен, Китай, Малайзия, тропическа Африка, var. squamosum: Китай; var. haynaldianum: Унгария; подвид. muricatum var. echinatum: западна Азия, южна Европа, Индия, Китай, източна Азия, тропическа Африка,  Централна Америка, северна Южна Америка ; var. manschuricum: Източна Европа, Китай
 
Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: умерена

Температура: 20 - 30 °C

Твърдост на водата: средно твърда  - твърда

pH: 5.0 - 8.0

Височина: 15 - 60 см

Ширина: 4  -7 см

Разположение в аквариума: среден, заден план, плаващо

Скорост на рaстеж: много бърз

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: стеблено


Описание: В естественият си хабитат, Ceratophyllum submersum расте в застояли, рядко в бавноподвижни види. В България може да се намери по Черноморското крайбрежие и Тракийската низина в езера и блата до 200 м. надморска височина. Този вид е изисква по-високи температури от Ceratophyllum demersum.

Ceratophyllum submersum в едно от естествените си местообитания


Ceratophyllum submersum  се различава от Ceratophyllum demersum  по следното: стеблото и листата са нежни, меки, зелени или червеникави.  Венчето е с диаметър 4 - 7 см.

Ceratophyllum submersum е рядко растение, но както и Ceratophyllum demersum е невзискателно и препоръчително за аквариум растение.

За съжаление стеблото му е много крехко и лесно се чупи.

Приложение в Акваскейпа: Ceratophyllum submersum се използва засадено в група, образувайки гъст храст, на среден или заден план или плаващо по повърхността на водата.

Аквариум с Ceratophyllum submersum

 

Добавенo на 29.04.2004 г

Характеристики


Семейство: Ceratophyllaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Бракична