Nomaphila Spec. Thailand.

Българско наименование:

Снимка на Nomaphila Spec. Thailand.

Расте в западната част на п-ов Индокитай. Височина до 60см. Стъбло червеникаво. Листа с дължина до 12см, ширина до 2см, линейна форма, клиновидна основа, остър връх, отгоре светло-зелени, отдолу белезникаво-зелени. Израства с 5 см за седмица.

Характеристики


Семейство: Acanthaceae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка