Nomaphila Spec. Langblattrig

Българско наименование:

Снимка на Nomaphila Spec. Langblattrig

Селекционна форма. Листа с дължина до 10см, ширина до 0,8см, линейна форма, клиновидна основа, остър връх, зелени, понякога маслено-зелени, отдолу белезникаво-зелени.

Характеристики


Семейство: Acanthaceae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка