Najas guadelupensis

Българско наименование:

Гваделупски наяс

Снимка на Najas guadelupensis

Синоним: N.microdon

Расте в Америка. Листа с дължина до 2см, ширина до 0,15см, леко назъбен край, тъп връх, тъмно-зелени. Вода за предпочитане 20-25°С, dH 5-10° .

Характеристики


Семейство: Najadaceae
Континент: Северна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка