Myriophyllum hippuroides

Българско наименование:

Снимка на Myriophyllum hippuroides

Расте на изток в Северна Америка и в Централна Америка. Височина до 50 см. Стъбло червеникаво. Листа с дължина до 3 см, сегментите са леко огънати надолу, маслено-зелени до червеникави. Осветление 0,5-0,7 Вт/л. Вода: 16-25°С, dН до 20°, рН 6,5-7,5. Израства с 10 см за седмица.

Характеристики


Семейство: Haloragaceae
Континент: Северна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка