Myriophyllum mattogrossense

Българско наименование:

Снимка на Myriophyllum mattogrossense

Расте в Южна Америка. Височина до 60 см. Листа с дължина до 5 см, червеникави до кафяви. Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 22-28°С, КН 5-12°, рН 6-7,2. Израства с 10 см за седмица.

Характеристики


Семейство: Haloragaceae
Континент: Южна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка