Myriophyllum aquaticum

Българско наименование:

Синоним: М.brasiliense

Снимка на Myriophyllum aquaticum

Расте в Южна Америка, източна и юго-източна Азия и в северната част на Австралия. Листа с дължина до 4 см, светло-зелени, понякога с бледо-червеникав връх. Осветление 0,5-0,7 Вт/л. Вода: 20-26°С, КН 2-25°, рН 5,5-7,5.

Характеристики


Семейство: Haloragaceae
Континент: Южна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка