Myriophyllum scabratum

Българско наименование:

Синоним: М.pinnatum.

Снимка на Myriophyllum scabratum

Расте в източната част на Северна Америка и в Куба. Листа с дължина до 3 см, тъмно-зелени. Осветление 0,4 Вт/л. Вода: 18-24°С, КH 5-15°, рН 6,5-7,5.

Характеристики


Семейство: Haloragaceae
Континент: Неизвестно
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка