Microsorum pteropus

Българско наименование:

Микрозорум, Яванска папрат

Снимка на Microsorum pteropus

Разпространена в югоизточна Азия. Расте по сенчестите брегове на реки и потоци.

Папратта не трябва да се засажда в грунда, а да се закачи за декорацията в аквариума, тъй като в естествената си среда расте по камъни и паднали дървета, като се прикрепя за тях с корените си. Коренището е дълго, удебелено, разклонено, най често зелено от където излизат корените и листата, с характерната за папратите форма на охлюв в началото. Корените в различни нюанси на кафявото, пухести, слабо разклонени. Листата са прости, достигащи височина до 30 см с ясно изразено мрежесто жилкуване, тъмно зелени, като върха на младите листа е прозрачно зелен, докато не порастнат.

Спорангии рядко образува под вода. Размножава се чрез разделяне на коренището и като образува млади растения най-често от върха на листа, като първо се появяват корените, а после и листата на дъщерното растение.

Има няколко извести селекции: 

Microsorum pteropus "Undulata" - Листата са вълнообразно нагънати по края.
Microsorum pteropus "Red" - Младите листа са с червеникав връх, който с нарастватето променя цвета си през жълт до зелен.
Microsorum pteropus "Phillipine" - Листата са със силно изразен релеф.
Microsorum pteropus "Tropica" - По листната петура някои жилки силно разраснали се образуващи "рогца".
Microsorum pteropus "Windelov" - На върха на листата централната жилка силно разклонена.
Microsorum pteropus "Narrow" - С тесни ланцетно-линейни листа.
Microsorum pteropus "Taiwan" или Microsorum pteropus "Needle leaves" - С много тесни, лентовидни листа.
Microsorum pteropus "Trident" - Листата са лентовидни, като някои жилки са силно разраснали се и образуват "рогца".

Характеристики


Семейство: Polypodiaceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Лесно
Разположение: По декорацията
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Тема във форума