всички растения

Cryptocoryne affinis, (Hooker f. , 1893)

Българско наименование: Криптокорина афинис
Cryptocoryne affinis, (Hooker f. , 1893)
Cryptocoryne affinis, (Hooker f. , 1893)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne haerteliana, Cryptocoryne affinis f. subsp. haerteliana.

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); affinis: отнасящ се към, подобен с.

Разпространение:
Малайския полуостров

Изисквания за CO2:
не е необходимо

Светлина:
слаба – средна

Температура: 22-26 °C

Твърдост на водата: средно твърда - твърда

pH: 6.5-7.0

Височина: 10-15+см

Широчина
: 8-18см

Разположение в аквариума: преден, среден план

Скорост на растеж:
бавен

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: розетно

Описание

Cryptocoryne affinis е откривана в плътна колония на пясъчен бряг на малки водоеми със силно течение.  Дребните надводни растения са били червено-кафяви на сянка и зелени и релефни изложени на слънцето. Част от естествените и местообитания са във варовикови райони.

Cryptocoryne affinis в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne affinis е блатно растение, под водата с височина до 40 см, над водата доста по-малко.  Листата са на дръжки с дължина до 20 см, копиевидни или тесни копиевидни, с дължина до 23 см и ширина 2-5 см, повече или по-малко релефни, отгоре маслено зелени, понякога кафеникави, отдолу винено- червени.

Cryptocoryne affinis  е непретенциозен вид, който се отглежда в аквариуми много години.  За съжаление, тя не е подходяща за надводно размножаване в разсадници, затова беше изместена от Cryptocoryne undulata, Cryptocoryne walkeri и Cryptocoryne wendtii, видове, които са по-лесни за култивиране.

Достатъчна е умерена до средна осветеност. За оптимален ръст е необходима средно твърда до твръда, леко алкална  вода с температура 22-26 °C. Промит пясък е достатъчен за субстрат.
Ако не се притеснява, се размножава бързо, като пуска множество нови растения.
Съществуват няколко форми, които се различават по размер, ширина на листата и оцветяване.
Този вид е много чувствителен към Криптокоринова болест. Понякога цъфти под водата.


Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne affinis е подходяща за преден или среден план, засадена в група от няколко растения, но не прекалено близо едно от друго.
 

Аквариум с Cryptocoryne affinis - Bobby_D

Семейство:
Твърдост:
Средно твърда - твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Лесно
Разположение:
Преден план
Светлина:
Слабо - средно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене
Миним. обем:
30л
Температура:
22° - 26°
pH:
6,5 - 7,5
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Връзки за споделяне: