всички растения

Utricularia vulgaris (Linne, 1753)

Българско наименование: Обикновена утрикулария
Utricularia vulgaris (Linne, 1753)
Utricularia vulgaris (Linne, 1753)

Семейство: Lentibulariaceae

Етимология: Hydrocotyle: hydor = вода, kotyle = връх; vulgaris: обикновен

Разпространение:  Африка, Азия, Европа, Северна Америка

Изисквания за CO2: препоръчва се СО2

Светлина: слаба - силна

Температура:
18-25 °C

Твърдост на водата:
мека - средна (GH = 9-15 dH)

pH: 6.5-7.5

Височина: 100+ см

Ширина: 1-8 см

Разположение в аквариума: на повърхността, на заден план

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: стеблено


Описание

Utricularia vulgaris расте в Африка, Азия, Европа.


Utricularia vulgaris в естественото си местообитание

Листовите пластинки са многократно разсечени. Златисто-жълтите цветове се издигат на стрела извън водата. Листата са с дължина до 8 см, многократно разсечени, кафеникаво-зелени.


Цвят на Utricularia vulgaris

В някои сегменти на листото има капанчета, които са частично напълнени с въздух, с отвор, покрит с клапан и заобиколен с власинки, покрити със слуз.  В тези капанчета попадат дребни живи организми и служат за храна на растението.

Оптимални параметри на водата: температура 18-24°С, КН 2-12°, рН 6.5-7.5.  Осветление 0.4 Вт/л.

Растението расте от пролетта до есентта.  Отделените през есента от растението пъпки се съхраняват зимата в съд с вода при ниска температура, пролетта с повишаването на температурата те започват да покълват.

Растението е опасно за дребните малки на хвърлящите хайвер риби!

Utricularia vulgaris се рамножава чрез издънки от основното растение.


Приложение в Аквариума

Utricularia vulgaris се използва за засенчване на чувствителните към пряка светлина растения или пък се засажда на заден план в аквариума в плътна група.
Може да служи и за убежище на поотраснали рибки.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Слабо - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се CO2
Миним. обем:
50л
Температура:
18° - 25°
pH:
6,5 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: