всички растения

Lysimachia nummularia

Българско наименование: Кръглолистно ленивче
Lysimachia nummularia
Lysimachia nummularia

Расте в Европа, източната част на Северна Америка и в Азия, включително Япония. Височина до 40см. Вкореняващо се в грунда растение с удължено пълзящо стъбло. Разположението на листата е едно срещу друго. Листата са с дължина до 2.5 см, ширина до 2 см, заоблени, с овална или яйцевидна форма, вълнисти, светло-зелени. Засажда се в група. Осветление 0.7 Вт/л. Вода: 16-22°С, dH 5-15°, рН 6-7,5. Израства с 5см за седмица. 

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Космополит
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Силно - >0,8 Вт/л <1Вт/л
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
6,5 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: