всички растения

Cryptocoryne bogneri, (Rataj, 1975)

Cryptocoryne bogneri, (Rataj, 1975)
Cryptocoryne bogneri, (Rataj, 1975)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne bogneri de Wit

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); bogneri: на откривателя Josef Bogner

Континент
: Азия

Разпространение: Югозападна Шри Ланка

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: слаба

Температура: 22-26 °C

Твърдост на водата: мека (GH 1-4 dH)

pH: 5.0-7.0

Височина: 5-10см

Разположение в аквариума: преден план

Скорост на растеж: бавен

Изисквания: средни

Трудност: трудно

Тип растение: розетно

 

Описание

Известни са само две местоположения, с много малки популации на Cryptocoryne bogneri . Едното е  Atweltota, където расте в поток с ширина 0.5- 1-м с умерено течение във вода с дълбочина 5-10 см. Субстрата е каменист, дъното на потока е смес от чакъл, пясък и глина.  Расте на дълбока сянка подводно и надводно. Едно и също растение може да има зелени и кафяви листа.
Параметри на водата: температура 23 °C, pH 6.6, GH/KH < 1 °dH.

Cryptocoryne bogneri  в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne bogneri  е блатно растение с височина 5-10 см. Дръжка с дължина 2-12 см. Листа с дължина 3-8 см, ширина 1.5-4 см, леко вълнисти, надводните яйцевидни, отгоре грапави, подводните копиевидни, гладки, маслено зелени до кафеникави, често с червени жилки.

Опита при отглеждането на Cryptocoryne bogneri  показва, че този вид е слабо адаптивен за отглеждане в аквариум.
Надводното отглеждане е безпроблемно.

Cryptocoryne bogneri прилича много на Cryptocoryne thwaitesii и Cryptocoryne alba, сигурното им различаването може да стане единствено по цвета.


Приложение в Аквариума

Cryptocoryne bogneri  не е подходяща за отглеждане в аквариум, но пък може да бъде използвана с успех в терариуми и палудариуми.
 

Семейство:
Твърдост:
0 до 4 dH - Много мека
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Трудно
Разположение:
Преден план
Светлина:
Слабо - <0,3 Вт/л
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
50л
Температура:
22° - 26°
pH:
5,0 - 7,0
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Pиби от същия биотоп:

Връзки за споделяне: