всички растения

Hygrophila polysperma

Българско наименование: Многосеменна хигрофила
Hygrophila polysperma
Hygrophila polysperma

Расте в континенталната част на юго-източна Азия.

Височина до 50 см. Листа с дължина до 5 см, ширина до 1,5 см, с ланцетна или линейна форма, основа клиновидна, тъп връх, отгоре светло-зелени, при силно осветление червеникави, отдолу белезникаво-зелени.

Вода: 22-28°С. Израства до 10 см за седмица. Селекционната форма мраморна хигрофила се различава с розовото или бяло оцветяване на жилките. За нея е нужно осветление 0,6-0,7 Вт/л, със силно излъчване в червения спектър.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
неизвестно
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Силно - >0,8 Вт/л <1Вт/л
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
24° - 32°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка

Pиби от същия биотоп:

Връзки за споделяне: