всички растения

Lemna trisulca, (Linnе, 1753)

Българско наименование: Триделна (звездна) водна леща
Lemna trisulca, (Linnе, 1753)
Lemna trisulca, (Linnе, 1753)

Семейство: Lemnaceae

Етимология:
Lemna: Гръцко наименование на растението, trisulca: отнася се за 3 жилки на листенцето

Разпространение:
  Широкоразпространена е в областите с умерен климат, с изключение на Южна Америка

Изисквания за CO2:
не е необходимо

Светлина: слаба - силна

Температура: -40-22(30) °C

Твърдост на водата: мека – твръда

pH: 5.0-9.0

Ширина: 5-15 мм

Разположение в аквариума: на повърхността

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: плаващо

Описание

Lemna trisulca е космополитно растение. Развива се в езера, блата, водоеми с бавно течащи води и върху много влажна почва. Органите са силно редуцирани, на външен вид наподобяват "листенца" с по едно коренче от долната им повърхност, което може и да липсва. "Листенцата" са продълговати, 5-15 мм дълги и плоски, като на върха са заострени и назъбени, полу-прозрачни с къса "дръжка".

За разлика от другите водни лещи, растенията са потопени и излизат на повърхността само по време на цъфтеж. Цъфти рядко и с невзрачни цветове, без да играе важна роля в размножаването й.

В България се среща из езера, блата, по-рядко в застояли и бавнотечащи води в цялата страна, докъм 1000 м н.в.
Lemna trisulca не понася води с pH под 4. Температурния и обхват е от -40 °C до 22 °C (временно до 30 °C).


Lemna trisulca в естественото си местообитание

Параметри на водата в плитко езеро в Гърция: температура 25 °C, pH 7.2, GH 5.8 °dH, KH < 1 °dH.

Lemna trisulca е подходяща само за органичено ползване в аквариуми с не много висока температура. Изглежда много декоративно и рибите я предпочитат за място за хвърляне на хайвера си.


Приложение в Аквариума

Lemna trisulca се препоръчва за отглеждане в студеноводни аквариуми и градински езера. За раслика от другите видове Lemna, не се размножава толкова бързо.


Аквариум с Lemna trisulca

Семейство:
Твърдост:
Мека - твърда
Континент:
Космополит
Биотоп:
Растеж:
Много бързо
Трудност:
Лесно
Разположение:
Плуващо
Светлина:
Слабо - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
30л
Температура:
15° - 30°
pH:
5,0 - 9,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: