всички новини

Акулите не различават цветовете

20.01.2011г

В университета в Куинсленд изследвали строежа на очите на акулите и достигнали до извода, че те са лишени от цветно зрение.

акулите са далтонисти

Обект на изследване станали 17 вида акули. В хода на микроспектрофотометричния анализ се изяснило, че при 10 от тях липсвали колбичките, предназначени за цветното зрение, а тяхната роля частично се поемала от високочувствителни пръчици.  Останалите седем вида, които се отнасят към три различни семейства, имали по един вид чувствителни елементи, предназначени за разпознаване на дължина на вълната от 532 до 561 нм.

Известно е, че китовете, делфините и косатките също притежават колбички от един вид, които са способни да разпознават зеления цвят.

По резултатите от проведените изследвания можем да си направим извод, че за акулите основна роля играе контрастът, който се получава от един обект на фона на другия, споделя биологът Натан Скот Харт.

Планира се използването на получените резултати за разработка на оборудване и екипировка за водолази и сърфисти.

Източник

Връзки за споделяне: