всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

 Amphiprion ocellaris  - Риба клоун
Amphiprion ocellaris - Риба клоун
 Gobiodon atrangulatus -
Gobiodon atrangulatus -
 Gobiodon citrinus  -
Gobiodon citrinus -
 Pseudochromis fridmani  -
Pseudochromis fridmani -
 Pterapogon kauderni  -
Pterapogon kauderni -
 Synchiropus picturatus  -
Synchiropus picturatus -
Centropyge bispinosa -
Centropyge bispinosa -
Chaetodon auriga -
Chaetodon auriga -