всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Paralemnalia thyrsoides (Ehrenberg, 1834)

Paralemnalia thyrsoides (Ehrenberg, 1834)
Paralemnalia thyrsoides (Ehrenberg, 1834)

Популярно име: Tree Coral, Assorted

Разпространение: Фиджи, Индийско-Тихоокеански регион, Малдивите

Темперамент: Агресивен

Осветление: Умерено до силно

Течение: Умерено до силно 

Разположение: средно ниво

Соленост: 1.023-1.025

Цветна форма: Жълтокафява

Добавки: Стронций, Йод, Микроелементи

Paralemnalia sp е корал с кафяви разклонения, които образуват плътна покривка. В природата се среща обикновено в силни течения.

Това е агресивен корал и може да изпуска токсини, затова е необходимо адекватно пространство между него и съседните корали в аквариума.  Отглеждането му е умерено трудно, но е превъзходен корал за установени аквариумни системи. Изисква умерено до силно осветление комбинирано с умерено до силно течение на водата. Предпочита финен дънен субстрат.  За добро здраве се нуждае от добавяне на йод, стронций и микроелементи.

Paralemnalia е домакин на симбиотичното водорасло Zooxanthellae и то му осигурява част от необходимите му хранителни вещества чрез фотосинтезата.  Желателно е също допълнително хранене с микропланктон, новоизлюпена артемия и храни за безгръбначни хранещи се чрез филтриране.
 

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Трудно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: