всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Sarcophyton elegans (Moser, 1919)

Sarcophyton elegans (Moser, 1919)
Sarcophyton elegans (Moser, 1919)

Популярно име: Yellow Fiji Leather Coral

Разпространение: Фиджи

Темперамент: Миролюбив

Осветление: Умерено до силно

Течение: Умерено

Разположение: всички нива

Соленост: 1.023-1.025

Цветна форма: Жълта

Добавки: Стронций, Йод, Микроелементи

Sarcophyton elegans расте близо до скали и развива красиви гънки около ръбовете.

Това е относително миролюбив корал, но трябва да му бъде осигурено адекватно свободно място от другите корали в аквариума.  Изисква умерено до силно осветление комбинирано с умерено до силно течение на водата. За да бъде в добро здраве е необходимо също добавянето на стронций, йод и микроелементи.

Размножава се чрез отрязване на част от короната му и прикрепването и до парче жив камък или върху пясъчното дъно на аквариума.

Sarcophyton elegans е домакин на симбиотичното водорасло Zooxanthellae и то му осигурява по-голямата част от необходимите му хранителни вещества чрез фотосинтезата.  Също така може да се храни допълнително с микропланктон, новоизлюпена артемия и храни за безгръбначни хранещи се чрез филтриране.
 

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Трудно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: