всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Capnella sp.

Capnella sp.
Capnella sp.

Популярно име: Kenya Tree Coral

Разпространение: Индийско-Тихоокеански регион

Темперамент: Полу-агресивен

Осветление: Умерено до силно

Течение: Умерено до силно

Разположение: всички нива

Соленост: 1.023-1.025

Цветна форма: Черна, Злена, Жълтокафява

Добавки: Стронций, Йод, Микроелементи

 

Capnella sp. е широко разпространен в Индо-Тихоокеанския регион.  Има тънък ствол, като дърво, и множество разклонения, които му придават дървовиден вид.

Обикновено не е заплаха за твърдите корали, но може той самият да бъде смутен от тяхното присъствие. 

Capnella разчита по-малко на симбиотичните водорасли в нея и зависи повече от получаването на храна отвън.  Микропланктон или морски сняг са основните му източници на храна.
 

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: