всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Valenciennea puellaris (Tomiyama, 1956)

Valenciennea puellaris (Tomiyama, 1956)
Valenciennea puellaris (Tomiyama, 1956)

Популярно име: Diamond Watchman Goby

Разпространение: Индонезия, Шри Ланка, Вануату

Темперамент: Миролюбив

Съвместимост с морски аквариум: Да

Соленост: 1.020-1.025

Максимален размер: 15см

Цветна форма: Оранжева, Бяла

Храна: Месна

Съвместимост: Виж диаграмата

Главата и тялото на Valenciennea puellaris  са бели с оранжеви точки.  Това е много мирна риба и затова е много подходяща за рифови аквариуми.

Може да бъде отглеждана в поне 200 литров аквариум с жив пясък за субстрат. Тя изравя плитки дупки в субстрата за убежище,  и по този начин го поддържа наситен с кислород.  Много рядко става агресивна спрямо други риби, но е териториална и се бие с риби от собствения си вид през размножителния период.

Valenciennea puellaris  се храни на дъното, като пресява пясъка. Храната и трябва да включва жива и замразена артемия, mysis, живи черни червеи и храна за месоядни. Трябва да бъде хранена често.
 

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
200л
Температура:
22° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: