всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Neocirrhites armatus (Castelnau, 1873)

Neocirrhites armatus (Castelnau, 1873)
Neocirrhites armatus (Castelnau, 1873)

Популярно име: Flame Hawkfish

Разпространение: Фиджи, Таити

Темперамент: Полу-агресивен

Съвместимост с рифов аквариум: При определени условия

Соленост: 1.020-1.025

Максимален размер:  10см

Цветна форма: Червена

Храна: Месна

Съвместимост: Виж диаграмата

Neocirrhitus armatus има яркочервено тяло с тъмни белези по протежение на гръбната перка и около очите.  Това са много красиви риби и подходящи за рифов аквариум, пру условие че в него няма дребни скариди.

За отглеждането на Neocirrhitus armatus  е необходим аквариум с обем не по-малък от 120 литра с изобилие от жив камък за криене. Това са миролюбиви риби, които прекарват повече от времето си седейки и плувайки между разклонениеята на твърдите корали.  Бъдете внимателни когато добавяте в аквариума дребни видове, обитаващи дъното като гобита и бленита, тъй като  Neocirrhitus armatus също обитава дъното и ще възникнат конфликти.

Храната трябва да включва разнообразие от морско месо, замразени храни и живи дребни скариди.
 

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
150л
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: