всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Koumansetta rainfordi (Whitley, 1940)

Koumansetta rainfordi (Whitley, 1940)
Koumansetta rainfordi (Whitley, 1940)

Популярно име: Court Jester Goby

Разпространение: Индонезия, Вануату

Темперамент: Миролюбив

Съвместимост с рифов аквариум: При определени условия

Соленост: 1.020-1.025

Максимален размер: 7см

Цветна форма: Синя, Зелена, Оранжева

Храна: Месна

Съвместимост: Виж диаграмата

Amblygobius rainfordi е много плашлива и миролюбива риба и е изключително подходяща за рифов или само с риби аквариум.
Нуждае се от 40 литров или по-голям добре установен аквариум с множество живи камъни и пясък, където да може да пасе.  Най-добре е да се отглежда само един екземпляр от този вид, освен ако аквариума е много голям с множество места за криене, тъй като е относително агресивна спрямо собствения си вид.

Възможно е да хвърля хайвер  в аквариума. 

Храната трябва да се състои от малки ракообразни, като жива или замразена артемия, mysis, както и нишковидни водорасли.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
50л
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: