всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Synchiropus picturatus (Peters, 1877)

 Synchiropus picturatus   (Peters, 1877)
Synchiropus picturatus (Peters, 1877)

Популярно име: Spotted Mandarin
Разпространение:
Индийско-Тихоокеанския регион
Темперамент: Миролюбив
Съвместимост с рифов аквариум: Да
Соленост: 1.020-1.025
Максимален размер: 10см
Цветна форма: Черна, Синя, Зелена, Оранжева
Храна: Месоядна
Съвместимост: Виж
диаграмата

Главата, перките и тялото са еуфористична комбинация от сини, оранжеви и черни петна върху зелена основа. Мъжките могат да бъдат различени от женските по тяхната по-удължена гръбна перка.

Изискват 120 литров или по-голям аквариум, с жив субстрат и изобилие от места за криене.
Възможно е отглеждането и в рифов аквариум, при определени условия.

Не е прекалено агресивна спрямо другите риби, с изключение на собствения си вид. Има случаи на успешно развъждане в аквариум.

Храната трябва да включва разнообразие от обогатени с витамини артемия и живи черни червеи.
Яде също естествената си плячка от живите камъни и живия пясък.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Трудно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
150л
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: