всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Actinodiscus sp.

Българско наименование: Син михрон
Actinodiscus sp.
Actinodiscus sp.

Това са малки коралчета от рода Discosoma. Тези безгръбначни имат голямо разнообразие на цветове, текстури и форми. Те са умерено трудни и при подходящи условия ще се размножават доста бързо. По принцип се нуждаят от среден интензитет на светлина и умерено течение. Те са полуагресивни и изискват по-голямо пространство.

Храната е чрез фотосинтеза с водораслите в симбиоза с Zooxanthellae. Също се храни и с малки частици от микропланктон.

Параметрите на водата трябва да са добри, нуждаят се от  йод и микроелементи.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
Азия
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
Дънен-среден слой
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
200л
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: